Anunț rezultat proba interviu concurs instructor sportiv, secția haltere