Anunț rezultat proba practică promovare muncitor calificat-bucătar de la gradul IV la gradul III