Anunț rezultat proba scrisă concurs instructor sportiv secția haltere