Anunț rezultat proba scrisă concurs muncitor calificat I – întreținere