Anunț rezultat proba scrisă examen promovare referent de specialitate de la gradul III la gradul II