Anunț rezultat selecție dosare concurs instructor sportiv, secția haltere