Anunț rezultate selecție dosare concurs promovare muncitor calificat – bucătar de la gradul II la gradul I