Anunț rezultate selecție dosare examen promovare muncitor calificat – bucătar de la gradul IV la gradul III