Transparență

26 aprilie 2023

Raport de execuție bugetară decembrie 2022

26 aprilie 2023

Bilanț decembrie 2022

31 martie 2023

Stat de personal martie 2023

14 aprilie 2022

Stat de personal la 31 martie 2022

17 iunie 2021

Regulament de organizare si functionare

REGULAMENT – CADRU privind organizarea și funcționarea cluburilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
17 iunie 2021

Transparență Instituțională

PROGRAM DE DEZVOLTARE AL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV BOTOȘANI PROCES VERBAL PENTRU EVALUAREA ȘI INVENTARIEREA BUNURILOR […]
17 iunie 2021

Informatii financiare

Buget an 2020 Bilanț la 31 decembrie 2020 Raport de execuție bugetară la 31 decembrie 2020 Buget an 2021 STAT DE PERSONAL la 31 martie 2021
17 iunie 2021

Informare publica

LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CLUBULUI SPORTIV BOTOȘANI STRUCTURA […]
17 iunie 2021

Declaratii de avere si interese

22 martie 2017

Sinteză privind principii ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public

– Administraţia constituie un element al statului de drept, interesul său fiind identic cu  cel al unei bune administrări  a  justiţiei.  Dacă  administraţia  refuză  sau  omite  […]
13 septembrie 2016

Codul de conduită etică și profesională a personalului contractual din Clubul Sportiv Botoșani

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare şi principii generale Secțiunea I – Domeniul de aplicare Art. 1. – Prezentul cod de conduită etică și profesională, denumit în continuare […]
12 octombrie 2015

Regulament de ordine interioară

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI CLUBUL SPORTIV BOTOȘANI REGULAMENT ORDINE INTERIOARĂ Dispoziții generale Art.1. Regulamentul de ordine interioară se elaborează în conformitate cu Regulamentul Cadru privind organizarea […]