Anunț rezultat proba scrisă concurs administrator I