Codul de conduită etică și profesională a personalului contractual din Clubul Sportiv Botoșani